زندگینامه

امیر مهرانی

مربی / سخنران / نویسنده

تحول فردی و سازمانی

به‌عنوان مربی تحول فردی به افراد کمک می‌کنم استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسند، نقطه مطلوب زندگی خود را شفاف کنند و در مسیر رسیدن به اهداف گام بردارند.

همچنین در نقش مربی تحول سازمانی به آنها کمک می‌کنم تا با شناسایی پتانسیل‌ها و امکانات خود بتوانند فرهنگ ایجاد یک سازمان مثبت، مبتنی بر توانمندی ذاتی افراد را شکل دهند.

در کار خود از فلسفه رشد برمبنای توانایی‌ها و متدهای تغییر همچون جستجوی ارزش‌ها برای تغییر مثبت و موثر استفاده می‌کنم.

امیر مهرانی

امیر مهرانی

محصولات دانلودی رایگان با لینک مستقیم