زندگینامه

جان پی کاتر یک متخصص مطرح در حوزہ ی مدیریت و رھبری درسطح جھانی است.

وی استاد برجسته ی رهبری یا همان کونوسوکه ماتسوشیتای مدرسه ی تجارت هاروارد و یکی از بنیانگذاران مشاورہ ی بین المللی کاتر است. وی ھمچنین نویسندہ ی ھجدہ کتاب می باشد که یازدہ تالی آنھا بهترین فروشی را در زمینه ی تجارت داشته و دو مقاله با بیشترین فروش نیز در مجله ی نیویورک تایمز در کارنامه ی خود دارد.

از کتاب های جان پی کاتر به کتاب های زیر می توان اشاره کرد :

  • ملزم به تغییر
  • تغییر پیشرو
  • کوه یخ ما در حال ذوب شدن است
  • احساس ضرورت
  • کتاب بخرید : محافظت از ایده خوب در مقابل سرکوب شدن

درحالی که برخی از همکاران وی در مدرسه ی تجارت هاروارد، نویسندگان پرکاری در مجله ی هاروارد بیزینس ریویو میباشند، او تنها شش مقاله تألیف کرده است. در دید اول، برای چنین شغل آکادمیکی محدود به نظر میرسد. اما، برنامه ریزی کاتر بی عیب و نقص است. او در زمان مناسبی در مبحث مدیریت ایده های خود را مطرح کرد. اول مبحث مدیریت تغییر، سپس فرهنگ و سپس مشاغلی. اگر از نظر چاپ مجدد مقالات بخواهیم بررسی کنیم قطعا او یکی از موفقترین نویسندگان بوده است.

جان پی کاتر
جان پی کاتر

محصولات دانلودی رایگان با لینک مستقیم