با توجه به اینکه در بیشتر موارد عرضه کتابهای صوتی بیشتر جنبه معرفی داشته و شنوندگان کتابها را برای تهیه نسخه فیزیکی ترقیب می‌کند. بنابراین این روش ابزار تبلیغاتی مناسبی برای ناشران و نویسندگان است تا تألیفات خود را به نحو مؤثری به خوانندگان معرفی کنند.

کلیه مطالب ارائه شده در سایت جهت استفاده علاقه مندان به صورت رایگان ارائه شده و هیچ گونه هزینه مادی بابت آن دریافت نمی‌گردد؛ با وجود این چنانچه نویسندگان محترم نسبت به انتشار کتاب به صورت الکترونیک، اعتراضی داشته باشند وتمایلی به معرفی کتابهای خود از طریق این سایت ندارند، درخواست خود را جهت حذف مطلب از طریق فرم زیر اعلام فرمایند.