دانلود رایگان شاهین فرهنگ

دکتر شاهین فرهنگ روانشناس در مورد تکنیکهای موفقیت،ازدواج، تربیت فرزند ،خانواده موفق و …. صحبت می کند. سمینارهای دکتر شاهین فرهنگ بسیار مفید می باشد

دانلود رایگان جوان وهدف در زندگی

جوان وهدف در زندگی از شاهین فرهنگ

جوان وهدف در زندگی شاهین فرهنگ

موضوعاتی که در سمینار جوان و هدف در زندگی در مورد آن بحث خواهد شد :
هدف چیست و داشتن آن چه ضرورتی دارد؟ یک هدف چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ آیا هدف باید کمی باشد یا کیفی؟ چگونه می‌توان هدفی را انتخاب کرد؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردیم، در ارتباط با آن لازم است چه کاری انجام دهیم؟

هدف براي جوان ، همچون فانوس دريايي براي كشتي است كه مانع غرق شدنش در درياي زندگي مي شود.

هدف براي زندگي نسل معاصر ، همچون آهن رباي نيرومندي است كه تمامي ذرات وجود جوانان را به خود جذب مي كند و علاوه بر اينكه مانع از پراكندگي و تجزيه نيروهايشان مي شود، قادر است توان آنان را به طور متمركز ، در جهت ارزنده اي شكل داده و به كار گيرد

ما واقعا نمی دانیم اززندگی چه می خواهیم ؟

زندگی هدفمند ، مقصد ، هدف ، انتخاب اهداف اصلی ، محدودیت های ذهنی ، خرد و کوچک کردن اهداف ، مکتوب بودن اهداف ، لزوم دارا بودن پشتکار ، اشتباه و شکست ، ریسک پذیری ، تعداد اهداف ، هدفمندی تا آخر عمر ، حرکت به سوی اهداف ، موانع ، دام آینده نگری

1- قاطعيت و جديت از پيامدهاي مطلوب هدفداري نسل جوان است . زيرا آن كس كه مي داند از زندگي چه مي خواهد ، درمقابل با حوادث غافلگير نخواهد شد.

2- حل تعارض ها و ترديدها ي كشنده زندگي ، با انتخاب هدفي مطلوب ، ميسر است. سرگردان‎هاي بي پايان برخي از جوانان ، معلول نداشتن هدف روشن و مشخص است.

3- بهره گيري از فرصت ها يا به عبارتي ” مديريت زمان” از آثار مطلوب هدفداري است، زيرا كسي كه به خوبي مي داند، ” هدف اعلاي زندگي چيست” ، فرصت ها را خود مي سازدو منتظرفرا رسيدن فرصت نمي ماند