زندگینامه

شاید عجیب باشد، اما مشهور ترین تکنیک مدیریت زمان و افزایش بهره وری در دنیا توسط فردی پایه گذاری شده است که پس فارغ التحصیلی از کالج شدیدا معتاد به هروئین بوده و تا 35 سالگی 35 شغل رسمی را تجربه کرده است. دیوید آلن 69 ساله که جز بهترین مشاوران افزایش بهره وری در دنیا شناخته می شود، در سال 1980 موفق می شود تا فرآیندی را برای برنامه ریزی فعالیت های مدیران شرکت لاکهید که در حوزه ی نظامی و فضایی فعالیت می کند، ترتیب دهد. او این فرآیند را به مرور تکمیل می کند و در نهایت تکنیکی را با نام Getting Things Done یا به اختصارGTD ارائه می کند که باعث شهرتی جهانی برایش می شود.

دیوید آلن

دیوید آلن

David Allen

محصولات دانلودی رایگان با لینک مستقیم