ضرورت و موانع ثروتمند شدن – موسی توماج Pdf

ضرورت و موانع ثروتمند شدن – موسی توماج

همه ما باورهای بسیار قوی و ناخودآگاه در مورد پول، کار، روش بدست آوردن پول، ثروت و ثروتمندان داریم.برخی باورها وتکیه کلام های معمول در این باره عبارتند از:

پول چرک کف دسته، پول که علف خرس نیست، پول که از آسمان نمی باره، وسعم نمی رسه، من به پول اهمیت نمی دم، ……

ضرورت و موانع ثروتمند شدن- موسی توماج

ما از کودکی این جملات را بارها و بارها از والدین و اطرافیان خود شنیده ایم.ذهن یک کودک مثل یک اسفنج آنچه را می شنود و می بیند جذب کرده و به مرور این دریافت ها به باورهای ناخودآگاه فرد در بزرگ سالی تبدیل می شوند.به همین دلیل است که افراد علاوه بر خصوصیات ژنتیکی، باورهای والدین را نیز به ارث می برند و اکثر افراد تا آخر عمر با این باورهای ناخودآگاه زندگی می کنند.

سناریوی مالی شما:

مجموعه باور های شما در مورد پول، کار و ثروت و تمام عقاید مرتبط با مسائل مالی را سناریوی مالی می نامیم.این سناریو بدون مشارکت شما و حتی بدون اجازه شما در عمیق ترین بخش وجود شما یعنی در ضمیر ناخودآگاهتان لانه کرده است.شما بطور ناخودآگاه در حال اجرای این سناریو هستید.اگر این سناریو برای وضعیت مالی فقیرانه یا متوسط نوشته شده باشد غیر ممکن است که بتواند ثروت سرشاری بدست آورید.

ترموستات مالی:

سناریوی مالی شما تعیین می کند که چه مقدار پول به دست آورید ودر چه سطح مالی زندگی کنید.سناریوی مالی شما مثل یک ترموستات نسبت به تغییرات سطح مالی شما واکنش نشان می دهد.با افت س