کتاب رایگان فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان – رامین امین زاده pdf

دانلود رایگان کتاب فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان رامین امین زاده

هر یک از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می کننـد فرصـت هـایی را بـراي رشـد و بالندگی اعضاي خود به وجود آورنـد. پیـشرفت و تحـولات سـریع علـم وتکنولـوژي همـراه بـا تحولات وسیع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایجاب می کند که نیروي انسانی شاغل در سازمان ها به عنوان مهمترین عامل توسعه یک سازمان ، به منظور همگامی و همراهی با تحولات مذکور ، اکتفاي چندانی به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خـود ننماینـد و بـا اسـتفاده از فرصـت هـا و شرکت در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت بتوانند بـه عنـوان عنـصري فعـال و مـوثر در جهـت تحقق اهداف خود وسازمان ، نقش لازم را ایفا نمایند .

فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان – رامین امین زاده

امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشی ، بلکه در در تمـام سـازمان هـایی که به طورمستمر در صدد ارتقاي کیفی و کمی علمی و حرفه اي خود هستند، در سـطح وسـیعی به کار گرفته می شود . برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وقتی موثر است که بر اسـاس نیازهـاي واقعی کارکنان باشد و آنها داوطلبانه درآموزش شرکت نمایند . نوع نیازها و انتظـارات شـرکت کنندگان عامل مهمی در تعیین اهداف آموزشی ، محتواي درسی دوره ها ، روش هاي آموزشـی ، نحوه اجراي برنامه ، و همچنین نحوه ارزشیابی آموزشی است .

صاحبنظران آموزشی از دیدگاههاي مختلف بـه مدلـسازي دربـاره آن پرداختـه انـد . اهمیـت آن رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اولا مبتنی بر مفروضات خاصی هـستند و بـراي شـرایط مناسب با آن مفید هستند و ثانیا اینکه پذیرش و اعمال یک رویکرد خـاص و یـا ترکیبـی از چنـد رویکرد کلیت اجزا فرایندها و روشهاي آموزش وتبعا نتایج وپیامدهاي آن را به نوعی جهت داده و در مسیر خاصی قرار میدهد.

11 پاسخ
 1. پانیز درگاهی گفته:

  سلام بر استاد عزیزم جناب امین‌زاده
  شما یکی از بهترین اساتید من در دوران دانشگاه بودید و مطالبی که ازتون یاد گرفتم رو همیشه با علاقه بسیار به یاد دارم و امیدوارم همیشه در کنار خانواده خوب باشید.

  be happy – paniz

  پاسخ
 2. فریده ساجدی گفته:

  استاد گرامی و ارجمند
  جناب دکتر رامین امین زاده
  از پدر گر قالب تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم – هر روزت مبارک . . . .
  این روز فرخنده تبریک به شما استاد فرهیخته دانشگاه
  فریده ساجدی

  پاسخ
 3. حمید بکرانی گفته:

  زندگی برای خردمند رویاست

  یک بازی برای احمق

  یک کمدی برای ثروتمند

  و یک تراژدی برای مستمند

  خیلی عالیه جناب دکتر امین زاده

  پاسخ
 4. پانته آ سهیلی گفته:

  راستی چه جالب اسم سایت هم پانته آ هست یه دفعه این رو متوجه شدم .
  خیلی باحال بود

  پاسخ
 5. دکتر حمیدی نیا گفته:

  صد سپاس بیکران بر شما جناب آقای رامین امین زاده استاد بزرگوار و گرامی .
  امیدوارم همیشه پیروز و موفق باشید .

  پاسخ
 6. پانته آ سهیلی گفته:

  با سلام جناب آقای امین زاده استاد گرامی و ارجمند
  خیلی مطالب جالبی بود مثل همیشه بیان ساده و شیوا . ممنون جناب دکتر امین زاده فقط خواهشمندم اگر براتون امکان داره مطلبی درباره اثربخشی کارکنان برامون مطلب بذارید . تا بدونیم اگه یه آموزش به نیروی انسانی داده شد از چه راههایی میشه اثر بخش بودن دوره رو اندازه گیری کرد .
  سپاسگزارم از لطف بیکران شما

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *