کتاب اختلالات ریاضی کودکان Pdf

دانلود رایگان کتاب اختلالات ریاضی کودکان

وقتی فردی مظنون به اختلال ياد گيری می شود ، يك ارزشيابی عصب روان شناختی توانايی ها ضروری است تا منبع مشكل را به علاوه در حوزه های توانايی عصب روان شناختی تعيين كند كه مي تواند به عنوان پايه ای برای فنون جبرانی و اختيارات درمانی باشد .

اختلالات ریاضی کودکان

اختلال ياد گيری به وسيله متخصصان بهد اشت روانی و پزشكی به عنوان يك اختلال عصب زيست شناختی و يا اختلال پردازش زبان تشخيص داده شده كه به وسيله عملكرد مغز به وجود آمده است. اختلال ياد گيری ممكن است از لحاظ علمی در حوزه های شناسايی كلمه، ادراک خواندن، حساب كردن، استدلال كرد ن، هجی كرد ن ويا كلمه بندی نوشتن به وجود آيد. تحقيقات نشان داده است كه عملكرد غير عادی مغز در پردازش زبانی- شنيداری در تعد اد زيادی از افراد مبتلا به نارسا خوانی دیده شد ه است

اختلال رياضی اختلال ياد گيری اين است كه روی محاسبه ی رياضيات و حل مساله تأثير می گذارد، ملاك های تشخيص يك اختلال ياد گيری همزمان با تغيير تدابير آموزشی و يافته های تحقيق تغيير می كنند . با وجود اين ها اين حقيقت كه يك اختلال ياد گيری نمايانگر عملكرد غيرعاد ی مغز است بحثی در آن نيست. بنابراين وقتی فردی در مدرسه و در زندگی روزمره با مشكل مواجه است مظنون به يك اختلال ياد گيری می شود يك اختلال ياد گيری اختلالی مزمن و ماد ام العمر است. تأثيراين ناتوانی می تواند روی عاطفه، آموزش وعملكرد حرفه اي با توجه به شرايط زند گی، ارتباطات ميان فردی و نقاط ضعف و قوت فردی و به علاوه تأثير روی جامعه مهم باشد

عوامل اختلالات يادگيری رياضی

1- ادراکی- حركتی

-2 ناتوانيهای افتراق بينايی

-3 ناتوانيهاي بينايی- حركتی

4- ناتوانيهای سرعت ادراكی

5- افتراق بينايی- فضايی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *