کتاب رایگان راهنمای تغذیه و رژیم درمانی –دکتر باقرزاده pdf

دانلود رایگان کتاب راهنمای تغذیه و رژیم درمانی دکتر باقرزاده

چاقي يك بيماري مزمن است و مثل همه بیماری ها نياز به درمان دارد. باتوجه به فراواني افرادچاق ولاغردر جامعه و وجود اين اشخاص در اكثر خانواده ها ؛متأسـفانه چـاقي و لاغـري امـروزه يـك امرطبيعـي بـه نظـر مـي رسـد .درحـالي كـه دانشمندان علم تغذيه ،چاقي را طاعون قرن نام برده اند.

راهنمای تغذیه و رژیم درمانی دکتر باقرزاده

مردم به افـرادي چـاق مـي گوينـد كـه شـكم بزرگـي داشـته باشـند . پزشكان اضافه وزن بيش از 10الي 15 درصـد را چـاق مـي گوينـد . سه نـوع وزن داريـم :

  • وزن ايـده آل
  • وزن مناسب
  • وزن سلامتي .

همانطوركه مي دانيد بـدن سـوخت مورد نياز خود را از مواد غذايي تأمين مي كند اگر ميزان دريافت غذايي مـساوي بـا نيازهاي بدن باشد نه چاق مي شويم نه لاغر، ولي اگـر بيـشتر از نيـاز غـذا بخـوريم ، كالري اضافي كه دريافـت شـده، در بـدن بـه صـورت بافـت چربـي ذخيـره و سـبب افزايش وزن مي شود . همچنين اگر انرژي دريـافتي شخـصي كمتـر از نيـاز او باشـد بدن مجبور است مقداري از انرژي هاي ذخيره خود (چربي) را استفاده كند. كه اين امر موجب كاهش وزن ميگردد . البته استفاده بدن از بافتهاي چربي در صورتي اتفاق مي افتد كه شخص از رژيم مناسبي جهت لاغري استفاده كند در غيـر ايـن صـورت ممكن است بدن به جـاي اسـتفاده از چربيهـا بـراي تـأمين انـرژي از بافتهـاي حيـاتي همچون كبد، كليه، قلب و غيره استفاده كرده و هر چنـد سـبب كـاهش وزن گـردد ولي به بدن آسيب برساند . پس بايد دانست كـه رژيـم بايـد مناسـب بـا سـن، جـنس، وزن، قد، ميزان فعاليت و ساير عوامل باشد تا بتواند بدون آسيب بـه بـدن، فـرد را بـه وزن ايده آل خود برساند.

راهنمای تغذیه و رژیم درمانی دکتر باقرزاده
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه