زندگینامه

جیدو کریشنامورتی و یا جی کریشنامورتی نویسنده و سخنران هندی در مورد موضوعات فلسفی و معنوی بود. موضوعات او عبارتند از: انقلاب روانی، طبیعت ذهن، مراقبه، روابط انسانی و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه. او به طور مداوم بر نیاز به انقلاب در روح هر انسان اشاره کرده و تأکید می‌کرد که چنین انقلابی نمی‌تواند توسط یک ماهیت بیرونی، مذهبی، سیاسی، یا اجتماعی رخ دهد.

کریشنامورتی در خانواده “تلوگو برهمن” زمانی که هند مستعمره بود بدنیا آمد. در اوایل نوجوانی او شانس این را داشت تا با تئوصوفیست عالی رتبه و رازورز مشهور، چارلز وبستر لیدبیتر، در اداره مرکزی انجمن عرفانی در آدیار در مَدرس (چنای) برخورد کند. او سپس تحت سرپرستی “آنی بسانت” و “لیدبیتر”، رهبران انجمن در آن زمان، پرورش یافت. آنان بر این باور بودند که کریشنا همان معلمی خواهد بود که جهان در انتظار او است. به عنوان یک مرد جوان، او این ایده را نفی کرد و سازمان جهانی فرمان ستارگان را که حامی این اندیشه بود منحل نمود. او اعلام کرد که پیرو هیچ ملیت، طبقه، مذهب یا فلسفه‌ای نیست و بقیه عمر خود را در سفر به جهان، صحبت کردن با افراد و گروه‌های بزرگ و کوچک سپری کرد. او نویسنده کتاب‌های بسیاری بود، مانند اولین و آخرین آزادی، فقط انقلاب و دفتر یادداشت کریشنامورتی. بسیاری از مذاکرات و مباحثات او منتشر شده‌است. آخرین بحث‌های عمومی او در مدرس، هندوستان، در ژانویه سال ۱۹۸۶ بود؛ یک ماه قبل از مرگش در خانه او در اوهای کالیفرنیا. حامیان او از طریق بنیادهای غیر انتفاعی در هند، بریتانیا و ایالات متحده کار می‌کنند و بر چندین مدرسه مستقل بر اساس دیدگاه‌های او در آموزش و پرورش نظارت می‌کنند. آنها همچنان به رونویسی و توزیع هزاران گفته او، بحث‌های گروهی و شخصی ای که داشته و نوشته‌هایش با استفاده از انواع فرمت‌های رسانه‌ای و زبان‌ها ی مختلف ادامه می‌دهند.

جیدو کریشنا مورتی

جیدو کریشنا مورتی

Jiddu Krishnamurti

محصولات دانلودی رایگان با لینک مستقیم

کتاب صوتی رهایی از دانستگی - کریشنا مورتی
شادمانی خلاق کریشنا مورتی