شبیه سازی مغز انسان

شبیه‌سازی تصمیم‌گیری در مغز انسان

/
شبیه‌سازی تصمیم‌گیری در مغز انسان همه ما در زندگی و در لحظات مختلف، تصم…
قوانین رشد در زندگی

۱۵ قانون ارزشمند رشد و بهبود فردی

/
۱۵ قانون ارزشمند رشد و بهبود فردی جان‌.سی مکسول بیش از ۲۱ میلیون جلد کتاب د…
زبان بدن

آموزش زبان بدن

/
آموزش زبان بدن مدیر سبز: زبان بدن یک جریان ثابت و غیرلفظی ا…