چرا فردی با رزومه عالی را استخدام نکنیم - رجینا هارتلی

ویدئوی چراشاید بهتراین باشد که فردی با رزومه عالی را استخدام نکنیم از رجینا هارتلی

/
چراشاید بهتراین باشد که فردی با رزومه عالی را استخدام نکنیم از رجینا…
مدیریت و موفقیت - برایان تریسی

ویدئوی مدیریت و موفقیت از برایان تریسی

/
مدیریت و موفقیت از برایان تریسی بخشی از ویدئوی مدیریت و موفقیت از …
مدیر احساس باشید - دارن هاردی

ویدئوی مدیر احساس باشید از دارن هاردی

/
مدیر احساس باشید از دارن هاردی برای دانلود ویدئوی مدیر احساس باش…
عادت رهبران داخل زمین - مربی دنا اوانس

ویدئوی عادت رهبران داخل زمین – مربی دنا اوانس

/
عادت رهبران داخل زمین - مربی دنا اوانس برای دانلود این و…