سخنرانی بداهه – محمدپیام بهرام پور

کتاب رایگان سخنرانی بداهه – محمدپیام بهرام پور pdf

/
دانلود رایگان کتاب سخنرانی بداهه محمدپیام بهرام پور مطمئنا …
جعبه ابزار سخنرانی- محمد پیام بهرام پور

کتاب رایگان جعبه ابزار سخنرانی- محمد پیام بهرام پور pdf

/
دانلود رایگان کتاب جعبه ابزار سخنرانی محمد پیام بهرام پور آیا از فکر…
فن بیان و اصول سخنرانی

فن بیان و اصول سخنرانی – pdf

/
فن بیان و اصول سخنرانی زمانی‌که مجبور به سخنرانی می‌شود چه تعداد شنون…
شیوه سخنرانی موثر - ایرج هاشمی

شیوه سخنرانی موثر – ایرج هاشمی pdf

/
شیوه سخنرانی موثر - ایرج هاشمی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ یا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر…