عامل تغییر باش نه قربانی تقدیر - سعید گل محمدی

کتاب عامل تغییر باش نه قربانی تقدیر ( جلد دوم) از سعید گل محمدی

/
کتاب عامل تغییر باش نه قربانی تقدیر از سعید گل محمدی عامل تغییر…
آسان نیست ولی شدنیه ( مهارت تصمیم گیری ) - رضا فریدون نژاد

کتاب آسان نیست ولی شدنیه ( مهارت تصمیم گیری ) از رضا فریدون نژاد pdf

/
رضا فریدون نژاد نویسنده کتاب آسان نیست ولی شدنیه ( مهارت تصمی…
هنر شفاف اندیشیدن - رولف دوبلی

خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی pdf

/
خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن از رولف دوبلی هنر شفاف اندیشیدن -رول…
فریاد انتخاب - مجید خزایی

کتاب فریاد انتخاب از مجید خزایی pdf

/
فریاد انتخاب از مجید خزایی با تصمیم گیری درست می توان رویاها را …
چگونه بگوییم نه

چگونه بگوییم نه – pdf

/
چگونه بگوییم نه آيا تاكنون براي شما پيش آمده است كه شخصي …
راهنمای تصمیم گیری درست

راهنمای تصمیم گیری درست pdf

/
راهنمای تصمیم گیری درست تصمیمات ما زندگی ما را شکل می دهند. تصم…
انتخاب برتری- جیم کالینز و مورتن هنسن

انتخاب برتری- جیم کالینز و مورتن هنسن

/
انتخاب برتری- جیم کالینز و مورتن هنسن ده سال پس از انتشار كتاب های پرفرو…
30 اصل کلیدی در تصمیم گیری - سيد حميدرضا عظيمی

30 اصل کلیدی در تصمیم گیری – سيد حميدرضا عظيمی

/
30 اصل کلیدی در تصمیم گیری - سيد حميدرضا عظيمی تصميم گيري بخش جدايي …