تنها بی پروایان پایدارند - اندرو گرو

تنها بی پروایان پایدارند – اندرو گرو pdf

/
تنها بی پروایان پایدارند - اندرو گرو اين كتاب اثر اندرو گ…
گوگل چگونه کار می کند – اریک اشمیت و جاناتان روزنبرگ

گوگل چگونه کار می کند – اریک اشمیت و جاناتان روزنبرگ

/
گوگل چگونه کار می کند – اریک اشمیت و جاناتان روزنبرگ گوگل یکی…
تجربه های یک مدیر آچار فرانسه – حمید رضا فکورعباس آبادی

تجربه های یک مدیر آچار فرانسه – حمید رضا فکورعباس آبادی

/
تجربه های یک مدیر آچار فرانسه – حمید رضا فکورعباس آبادی دراین ک…
بیماری های مدیریتی - حمیدرضا عظیمی

کتاب رایگان بیماری های مدیریتی – حمیدرضا عظیمی pdf

/
بیماری های مدیریتی - حمیدرضا عظیمی در این کتاب، به رفتارهای غلط مدی…
توصیه‌هایی برای مدیران - نکات مربوط به کسب مهارت در مدیریت

توصیه‌هایی برای مدیران – نکات مربوط به کسب مهارت در مدیریت – pdf

/
توصیه‌هایی برای مدیران - نکات مربوط به کسب مهارت در مدیریت کتاب …
تحول موفقیت در فرهنگ دیجیتالی فردا - روزابت کانتر

تحول موفقیت در فرهنگ دیجیتالی فردا – روزابت کانتر pdf

/
تحول موفقیت در فرهنگ دیجیتالی فردا - روزابت کانتر نویسنده در ک…
رهبری تحول

رهبری تحول – جان پی. کاتر pdf

/
رهبری تحول - جان پی. کاتر ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ…

پنجمین فرمان، خلق سازمان یادگیرنده – پیتر سنگه pdf

/
پنجمین فرمان، خلق سازمان یادگیرنده - پیتر سنگه ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺨ…
مدیریت از راه ارزش ها

مدیریت از راه ارزش ها – کن بلانچارد، مایکل اوکانر pdf

/
مدیریت از راه ارزش ها - کن بلانچارد، مایکل اوکانر ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ …
رهبری کارآفرین - جان پی کاتر

رهبری کارآفرین – جان پی کاتر pdf

/
رهبری کارآفرین - جان پی کاتر در قرن بیستم دانش مدیریت همانند ب…
کاتلر در مدیریت بازار - فیلیپ کاتلر

کاتلر در مدیریت بازار – فیلیپ کاتلر pdf

/
کاتلر در مدیریت بازار - فیلیپ کاتلر در این مقاله بخشی از زندگی نامه …
مدیریت بر خود

مدیریت بر خود – هیرم اسمیت pdf

/
مدیریت بر خود - هیرم اسمیت ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ…