استرس امتحان

ویدئوی اضطراب و استرس امتحان

/
  اضطراب و استرس امتحان بخشی از ویدئوی اضطراب و استرس ا…
درمان اضطراب امتحان- سوران رجبی

ویدئوی درمان اضطراب امتحان – سوران رجبی mp4

/
درمان اضطراب امتحان - سوران رجبی در این ویدئو دکتر سوران رجبی د…
موفقیت در کنکور - آزادپور

ویدئوی مدیریت زمان برای موفقیت در کنکور از روح الله آزادپور

/
مدیریت زمان برای موفقیت در کنکور از روح الله آزادپور برای …
فرق تو با یک قهرمان چیست - محمد خوانساری

موفقیت – فرق تو با یک قهرمان چیست؟ – محمد خوانساری

/
  موفقیت - فرق تو با یک قهرمان چیست؟ - محمد خوانساری همه قبول…
هدف، انگیزه و موفقیت تحصیلی

مجله ویدئویی هدف، انگیزه و موفقیت تحصیلی – مهندس جلال سلیمی

/
مجله ویدئویی هدف، انگیزه و موفقیت تحصیلی - مهندس جلال سلیمی …