رهبری تحول

رهبری تحول – جان پی. کاتر pdf

/
رهبری تحول - جان پی. کاتر ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ…
رهبری کارآفرین - جان پی کاتر

رهبری کارآفرین – جان پی کاتر pdf

/
رهبری کارآفرین - جان پی کاتر در قرن بیستم دانش مدیریت همانند ب…