کتاب آینده خود را بسازید - آنتونی رابینز

کتاب آینده خود را بسازید از آنتونی رابینز و کنت بلانچارد (کتاب شاه کلید موفقیت6)

/
آنتونی رابینز نویسنده کتاب آینده خود را بسازید ، سخنران، مرب…
کتاب صوتی مدیریت استرس

کتاب صوتی مدیریت استرس از کن بلانچارد

/
کتاب صوتی مدیریت استرس از کن بلانچارد "مدیـر یـــک دقیقــه ای بـــه مقــابلــه ب…
مدیریت از راه ارزش ها

مدیریت از راه ارزش ها – کن بلانچارد، مایکل اوکانر pdf

/
مدیریت از راه ارزش ها - کن بلانچارد، مایکل اوکانر ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ …