۲۲ قانون ابدی بازاریابی

خلاصه کتاب صوتی ۲۲ قانون ابدی بازاریابی

/
۲۲ قانون ابدی بازاریابی ۲۲ قانون ابدی بازاریابی - باور عموم…
نحوه برخورد با مشتری عصبانی

فایل صوتی نحوه برخورد با مشتری عصبانی

/
اگر کسب و کاری را اداره می کنید که در ارتباط زیادی با مشتریا…