انرژی مثبت - رائفی پور

ویدئوی قانون جذب و انرژی مثبت از علی اکبر رائفی پور

/
ویدئوی قانون جذب و انرژی مثبت از علی اکبر رائفی پور قسمتی از وید…
فرق زن و مرد

ویدئوی سخنرانی فرق زن و مرد از علی اکبر رائفی پور

/
فرق زن و مردسخنرانی فرق زن و مرد از علی اکبر رائفی پور  …
حجاب و پوشاندن چشم

ویدئوی حجاب و پوشاندن چشم از علی اکبر رائفی پور

/
حجاب و پوشاندن چشم از علی اکبر رائفی پور  برای دانلود این ویدئو …
مشکلات ازدواج جوانان

ویدئوی مشکلات ازدواج جوانان از علی اکبر رائفی پور

/
مشکلات ازدواج جوانان از علی اکبر رائفی پور  برای دانلود این ویدئو کاف…
در ذهن جوانان چه می گذرد

سخنرانی در ذهن جوانان ما چه می گذرد از علی اکبر رائفی پور

/
 در ذهن جوانان ما چه می گذرد از علی اکبر رائفی پور در ذهن جوا…
چالشهای جوانان امروز

ویدئوی چالش های جوانان امروز از علی اکبر رائفی پور

/
ویدئوی چالش های جوانان امروز از علی اکبر رائفی پور- قسمت اول بر…
سخنرانی مدیریت زمان علی اکبر رائفی پور

سخنرانی مدیریت زمان علی اکبر رائفی پور

/
سخنرانی مدیریت زمان - علی اکبر رائفی پور     با تو…
راههای جلوگیری از گناه

راههای جلوگیری از گناه – علی اکبر رائفی پور

/
سخنرانی راههای جلوگیری از گناه - علی اکبر رائفی پور راههای جلوگی…