برای رسیدن به اهداف زامبی باشیم - محمد صادق کرمانی

فایل صوتی برای رسیدن به اهداف زامبی باشیم از محمد صادق کرمانی

/
  برای رسیدن به اهداف زامبی باشیم از محمد صادق کرمانی بخشی…
کمال گرایی - محمد صادق کرمانی

فایل صوتی دست برداشتن از کمال گرایی از محمد صادق کرمانی

/
  دست برداشتن از کمال گرایی از محمد صادق کرمانی بخشی از فایل …
افزایش اعتماد به نفس - محمد صادق کرمانی

فایل صوتی افزایش اعتماد به نفس از محمد صادق کرمانی

/
افزایش اعتماد به نفس از محمد صادق کرمانی بخشی از فایل صوتی …