فرصت خطا - امیر مهرانی

پادکست فرصت خطا – امیر مهرانی

/
فرصت خطا - امیر مهرانی اگر بخواهیم علل اصلی هر شکست را بررسی …
بازی برای برد یا بازی برای نباختن - امیر مهرانی

پادکست بازی برای برد یا بازی برای نباختن – امیر مهرانی

/
بازی برای برد یا بازی برای نباختن  - امیر مهرانی بازی برای …
خداحافظ ناامیدی سلام زندگی

کتاب صوتی خداحافظ ناامیدی سلام زندگی – دیل کارنگی

/
کتاب صوتی خداحافظ ناامیدی سلام زندگی - دیل کارنگی کتاب خداحافظ ناا…
یک سبد اندیشه مثبت

یک سبد اندیشه مثبت – محمد نظری گندشمین pdf

/
یک سبد اندیشه مثبت - محمد نظری گندشمین فکر منفی مثل آینه مقعر است، آنچه را …
امید به زندگی - مهرداد پورقنبری

راهكارهای اميد به زندگی و فرار از نا اميدی – مهرداد پورقنبري pdf

/
راهكارهای اميد به زندگی و فرار از نا اميدی - مهرداد پورقنبری…