نوشته‌ها

کتاب پرورش رهبر درون از جان ماکسول pdf

کتاب پرورش رهبر درون از جان ماکسول pdf

/
 پرورش رهبر درون از جان ماکسول پرورش رهبر درون اثری از کارشناس بزر…
خلاصه کتاب صفتهای بایسته یک رهبر – جان ماکسول pdf

خلاصه کتاب صفتهای بایسته یک رهبر – جان ماکسول pdf

/
خلاصه کتاب صفتهای بایسته یک رهبر – جان ماکسول رهبر کیست؟ آیا ه…