نوشته‌ها

چگونه یک مصاحبه شغلی موفق داشته باشیم pdf

/
چگونه یک مصاحبه شغلی موفق داشته باشیم دو ﻋﻨﺼﺮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿ…

دانلود کتاب رهبری اثربخش در کسب و کار pdf

/
دانلود کتاب رهبری اثربخش در کسب و کار ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ …

کتاب کارهایتان را رنگ آمیزی کنید pdf

/
کتاب کارهایتان را رنگ آمیزی کنید دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ: اول: وﻗﺘﯽ ﮐ…

چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم pdf

/
چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻫﻨﺮ اﺳـﺖ. اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑــﯿﻦ ا…

کتاب راه دشوار پیروزی از حسین مجدفر pdf

/
کتاب راه دشوار پیروزی از حسین مجدفر فارغ‌التحصیل شده از دانشگاه‌ها هنگامی که وارد صنعت می‌…

جهان اندیشه من از محمد نظری گندشمین pdf

/
جهان اندیشه من از محمد نظری گندشمین اندیشیدن شخصی است، من نمی‌توانم به جای شخص دی…

چگونه در اینترنت سرمان کلاه نرود pdf

/
چگونه در اینترنت سرمان کلاه نرود کتاب چگونه در اینترنت سرمان کلاه نر…

بازاریابی درون گرا – محمد مهدی هاتفی pdf

/
بازاریابی درون گرا - محمد مهدی هاتفی بازاریابی درون‌گرا (Inbound Marketing) چیست؟ …