نوشته‌ها

مبانی و راهکارهای مدیریت زمان

مبانی و راهکارهای مدیریت زمان- تینا شاهپوردوست

/
مبانی و راهکارهای مدیریت زمان - تینا شاهپوردوست مبانی و راهکارها…
افزایش عملکرد به روش قهرمانان ورزشی

کتاب صوتی افزایش عملکرد به روش قهرمانان ورزشی

/
کتاب صوتی افزایش عملکرد به روش قهرمانان ورزشی - ژان بقوسیان اگر معمول…