نوشته‌ها

مدیریت خشم - کتاب کار - دﻛﺘﺮ ام.راﻳﻠﻲ و همکاران pdf

مدیریت خشم از دﻛﺘﺮ ام.راﻳﻠﻲ و همکاران pdf

/
مدیریت خشم از دﻛﺘﺮ ام.راﻳﻠﻲ و همکاران مدیریت خشم یکی از مباحثی است که مدت‌هاست در حوزه…
مدیریت خشم و عصبانیت - فرهنگ هلاکویی

دانلود رایگان سمینار مدیریت خشم و عصبانیت از دکتر فرهنگ هلاکویی

/
مدیریت خشم و عصبانیت - شاید شما نیز در زندگی روزمره خود با افر…