والدین هوشیار فرزندان همراه - مسعود زارعی

کتاب الکترونیکی والدین هوشیار فرزندان همراه از مسعود زارعی pdf

والدین هوشیار فرزندان همراه از مسعود زارعی والدیــن هوشمنـــد چگونـــه فرزندانشـــان را بـــا خـــود همـــــراه می کننــــد؟ چندی قبل...

ادامه مطلب

سمینار صوتی موفقیت اتفاقی نیست - محمد امین عرفانی زاده

سمینار صوتی موفقیت اتفاقی نیست از محمد امین عرفانی زاده

سمینار صوتی موفقیت اتفاقی نیست از محمد امین عرفانی زاده میزان موفقیت رهبران و مدیران، عوامل اجرایی و کارمندان، فروشندگان، مدرسان و...

ادامه مطلب

خودت نباش ، خودت کسی نیست که باید باشی - هدایت محمودی

کتاب خودت نباش ،خودت کسی نیست که بایدباشی از هدایت محمودیpdf

خودت نباش ، خودت کسی نیست که باید باشی از هدایت محمودی انسان محصول باورها، عادت‌ها، تفکرات، سبک زندگی و... دیگران است. به گذشته سفر کن...

ادامه مطلب