کتابهای صوتی برتر:

کتاب صوتی کتاب کوچک رضایت - لئو بابوتا
کتاب صوتی صبح جادویی هال الرود
سه شنبه ها با موری - میچ البوم
کتاب صوتی نیروی حال اکهارت تله
ازدواج با مرد دلخواه- برایان تریسی
کتاب آینده خود را بسازید - آنتونی رابینز