کتاب صوتی شخصیت شناسی – جرالد متیو

بخش اول: 5 بعد اصلی شخصیت

” لازم نیست گوش كنید، فقط منتظر شوید . حتی لازم

نیست منتظر شوید ، فقط بیاموزید آرام و ساكن و تنها

باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشكش خواهد كرد تا

نقاب از چهرهاش بردارید انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور

به پای شما در خواهد غلطید ”

فرانتس كافكا
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه