دانلود رایگان شاهین فرهنگ

دکتر شاهین فرهنگ روانشناس در مورد تکنیکهای موفقیت،ازدواج، تربیت فرزند ،خانواده موفق و …. صحبت می کند. سمینارهای دکتر شاهین فرهنگ بسیار مفید می باشد.
دکتر شاهین فرهنگ با ترکیب کردن یافته های روان شناسی و آموزه های دینی به عنوان فردی بسیار قوی در امر آموزش و سخنران در ایران ظاهر شده است.
ایشان با برگزاری سمینار در شهر های مختلف کشور به آموزش راه و روش موفقیت ، ازدواج موفق،راه و روش ارتباط موثر و … می پردازد که مورد قبول مردم قرار گرفته و باعث محبوبیت ایشان در کشور شده است.

دانلود ارتباط موثر از شاهین فرهنگ

دانلود ارتباط موثر از شاهین فرهنگ

دانلود نماز وعفاف در زندگی

دانلود نماز وعفاف در زندگی

دانلود خانواده موفق

دانلود خانواده موفق

دانلود ازدواج موفق

دانلود ازدواج موفق

دانلود جوان وهدف در زندگی

دانلود جوان وهدف در زندگی شاهین فرهنگ

دانلود جوان وهدف در زندگی

دانلود تکنیک موفقیت شاهین فرهنگ

دانلود تکنیک موفقیت شاهین فرهنگ

تکنیک موفقیت شاهین فرهنگ