ورزش و تناسب اندام

ورزش و تناسب اندام – مجموعه ویدئویی پیلاتس در 10 دقیقه

ورزش و تناسب اندام – مجموعه ویدئویی پیلاتس در 10 دقیقه

 

این مجموعه ویدئویی شامل 3 فایل آموزشی می‌ باشد و شما را در انجام حرکات مناسب در خانه یاری می‌ رساند. پیلاتس، امروزه در جوامع مختلف، علاقمندان به خود را دارد. جنس و سن در این ورزش فرقی ندارد و همگان برای سلامتی این ورزش را انجام می دهند. این ورزش تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت بدن بر اساس توازن معطوف می کند.
پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزﺷﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪاﻣﮫﺎی ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

بخش‌ هایی از سخنان مربی ویدئوی نخست این مجموعه: تمرین پیلاتس در 10 دقیقه:

 

بخشی از تمرینات : بر‌ روی سطح مناسب و مانند مربی قرار‌ بگیرید و درمورد صحیح‌ بودن وضعیت خود مطمئن شوید. سپس پاها را به سمت بالا و به‌ صورت خم قرار‌ دهید. پس از اطمینان از مناسب و صحیح‌ بودن وضعیت پاها، شروع به حرکت دورانی به طرفین می‌ کنیم. پاها را از سمت راست به چپ حرکت دهید و سپس در جهت عکس حرکت را تکرار‌ کنید. در ادامه پاها را کاملاً صاف و در‌ کنار‌ هم قرار‌ دهید و حرکت را تکرار‌ کرده پاها را به‌ نحوی که یک دایره تشکیل‌ شود به‌ سمت خارج و داخل بدن حرکت‌ دهید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فامین
5 سال قبل

ویدئوها خیلی جالب و مفید هستند. امیدوارم این حرکت ادامه داشته باشه
متشکرم

ناهید
6 سال قبل

متشکرم بابت فیلم های پیلاتس