قانون جذب

کتاب رایگان انسان های موفق بسیار کم و انسانهای ناموفق بسیار زیاد- رضا پهلوانpdf

انسان های موفق بسیار کم و انسانهای ناموفق بسیار زیاد- رضا پهلوان

دانلود رایگان کتاب انسان های موفق بسیار کم و انسانهای ناموفق بسیار زیاد- رضا پهلوان

انسان های موفق بها ميپردازندانسان های ناموفق بهانه مياورند .بهانه مانندآشغال تراش مداد هست که هرچقدربتراشی تموم نميشه. بهانه های زیادی برای موفق نشدن یاادامه ندادن راه موفقيت وجودداردوموضوع یامشکلی که دليل ما برای موفق نشدن ما یاادامه ندادن مسيرما برای رسيدن به هدف ميشه یک بهانست وفرقی نميکنه که چی باشه یاچقدردليل حساس ومهمی باشه چون اسم وماهيتش بهانست وهرچه حساس ترومهم تربشه درواقع بهانه بزرگتریه ، پس اميدوارم جای آوردن بهانه های بزرگ بهای زیادی بپردازیم.

 انسان های موفق بسیار کم و انسانهای ناموفق بسیار زیاد- رضا پهلوان

خداوندبه انسان ها این اختيارداده که زندگی خودرابسازند وامروزه بطورعلمی هم ثابت شده که جهان هرانسان درذهن هرانسان است واین خودانسان که زندگيش ميسازه انسان های ناموفق شرایط پذیرهستند وهرچه که برای آن هارقم ميخوردميگویند سرنوشت ما بوداما آن ها نمی دانند سرنوشت درواقع یعنی سرنوشت واین یکی ازدلایل آن ها برای بهانه آوردن است وحتی خود بهانه هم محسوب می شودولی انسان های موفق نمی گذارندکه محيط وشرایط برآن هاچيره شود درواقع شرایط پذیرنيستند شرایط سازهستند.اگرحرفی که افراد ناموفق درموردمحيط وشرایط خودميزنند که باعث شده آن ها به اهداف وآرزوهای خودنرسند واقعا دليل درستی بود ماالان نه بيل گيتسی داشتيم که سيستم عامل ویندوزاختراع کرد ونه فوتباليستی به اسم کریستين رونالدو داشتيم.

فرق اصلی وپيش زمينه همه عوامل موفقيت وشکست انسان ها دیدگاه آنهاست . انسان های موفق دیدگاه مثبت وانسان های ناموفق دیدگاه منفی دارند. انسان های ناموفق می گویند: ممکن ولی سخته انسان های موفق می گویند:سخته ولی ممکن.

تلاش خيلی زیادوزحمت خيلی زیادنشانه یاراه موفقيت نيست بلکه باید تلاش زیاد به صورت هوشمندانه باشد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها