سلامت خواب

کتاب رایگان خواب بهتر در شب pdf

خواب بهتر در شب

دانلود رایگان کتاب خواب بهتر در شب

خواب به اندازه غذا، ھوا،آب براي شما ضروري است. با اين حال ممكن است كه شما در زندگي خود اختلال در خواب را تجربه كنید. يك سوم بزرگسالان گاھگاھي د رجاتی از بیخوابی را گزارش می دھند. اگر در خوابیدن مشکل دارید، چندین تغییر در روش زندگی می تواند درکسب مجدد رضایت درالگوی خواب شما کمک کند.

خواب بهتر در شب

مقدارخوابي كه شما نیازمنديد متفاوت خواھد بود. ممكن است نیاز شما به خواب كاھش يابد و توانايي شما درخوابیدن زماني كه بطورمنظم ورزش مي كنید وكارھايي را با لذت وبه سادگي انجام مي دھید، بھبود يابد. ممكن است درزماني كه دچار فشار رواني بیشتري ھستید يا زماني كه كمتر فعالیت داريد ( براي مثال، انتقال ازيك كارپرتحرك به كار كم تحرك ھمچون دانش آموزي كه بعد از داشتن يك تابستان پرتحرك به مسئولیت كم تحرك خود بازمي گردد) در حالیكه به خواب بیشتر نیاز داريد، بیخوابي بیشتري را نیز تجربه كنید . كنترل طبیعي ومؤثرھر روز فشار رواني درزندگي، يك مشكل مشترك بین ھمه مي باشد. يك عكس العمل دائمي به تنشھاي روزانه، بیخوابي مي باشد كه يا بصورت بیخوابي دائمي وطولاني مدت درشب و يا بصورت ازخواب پريدن مداوم خود را نشان مي دھد .يك برنامه خوب براي كنترل فشار رواني به شما درزمینه يادگیري چگونگي كنترل فشار رواني پیاپي و نیز چگونگي روزھاي خود به نحو عالي ياري مي دھد. شما مي توانید براي برنامه ھاي كنترل تنش از مراكز مشاوره ومراكز سلامت رواني كه در اين زمینه فعالیت مي كنند و پزشك خانواده اطلاعاتي بدست آوريد. بیشتر بیمارستانھا چنین برنامه ھايي را براي كمك به مردم به منظورافزايش سلامتي بیشتر در روش زندگي پیشنھاد مي كنند.

.


0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها