پول و ثروت

کتاب رایگان پولدار شیم – سهیل شیوافر pdf

پولدار شیم – سهیل شیوافر

دانلود رایگان کتاب پولدار شیم – سهیل شیوافر

کتاب پولدار شیم جهت موفقیت مالی و رسیدن به استقالل مالی و ایجاد انگیزه و انرژی مثبت در شما عزیزان تهیه شده است. محتوای این کتاب برگرفته از کتاب های موفقیت نویسندگان بزرگ ، از جمله برایان تریسی، رابرت کیوساکی، اسپنسر جانسون و دیگر نویسندگان موفق می باشد، که این کتاب ها فوق العاده کاربردی به همراه ارائه راهکارهایی عالی جهت ثروتمند شدن هستند.
براي ثروتمند شدن نـه پـول داشتن الزامي است و نه داشتن تحصیلات دانشگاهي .

پولدار شیم – سهیل شیوافر

بسیاري از پیروزمنـدان دنیـاي کـسب وکـار مدرسه را نیمه کاره رها کرده اند. تحصیلات، براي پرداختن به حرفه هاي سنتي ضروري است، امـا راه دستیابي به ثروت را نشان نمیدهد. براي ثروتمند شدن باید رویایي در سر داشت، فراوان تصمیم گیري کرد، به آمـوختن عـشق ورزید، سرمایه خدادادي مغز را به کار گرفت و راه هاي مناسب را در هر موقعیت مالي برگزید.
روشهاي درآمدزایي به اندیشه هاي متفـاوت، مهـارتهـاي فنـي مختلـف، پیـشینیه تحصیلي متفاوت و انسانهاي متفاوت نیاز دارد. واژه کلیدي، درآمـدآفرینـي اسـت. ایـن کـه چـه میکنیم چندان مهم نیست، بلکه چگونه پول ساختن مهم است. زندگي از پول مهمتر است، اما پول پشتیبان زندگي اسـت. زمـان و تـوان مـا محـدود اسـت و نباید همه آن را در اختیار کسب درآمد قرار دهیم. داشتن وقت کافي براي خانواده، تـوان کمـك به امور خیریه، کارآفریني، تأمین بهداشت تن و روان و داشتن تفـریح، همـه و همـه محتـاج پـول است. بسیاري از ما اندکي از هر چهار شخصیت (کارمندی، خویش فرمایی، صاحبان مشاغل، سرمایه گذار) را در خود داریم . در هر چهار موقعیت، هـم امکـان ثروتمند شدن نهفته است و هم احتمال شکست خوردن . شـناخت تفـاوتهـاي ایـن راههـا بـه مـا کمك میکند تا با توجه به شخصیت خود، راه دلخواه خود را آسانتر برگزینیم….

2.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها