تربیت فرزند

کتاب رایگان کمک به خانواده در بلوغ نوجوان pdf

کمک به خانواده در بلوغ نوجوان

دانلود رایگان کتاب کمک به خانواده در بلوغ نوجوان

عبور از سال هاي بلوغ نه براي نوجوان و نه براي خانواده كار ساده اي نيست، امـا كارهـاي زيـادي هسـتند كـه والـدين مي توانند با انجام آن ها مشكلات را به حداقل برسانند و اتحاد خانوادگي را افزايش بخشند. نوجواني مستلزم عبور از يك سلسله تكاليف رشدي است . زماني كه در مورد تمامي آنچه كه يك فـرد بايـد بـين 12 و18 سالگي انجام دهد فكر مي كنيد، متوجه مي شويد كه تكاليف رشدي يك نوجوان خيلي متنـوع، سـنگين و مهـم اسـت .

کمک به خانواده در بلوغ نوجوان

بنابراين تعجبي ندارد كه سر و كارداشتن با يك نوجوان كـار آسـاني نيسـت؛ زيـرا او در حـال عبـور از يـك مرحلـه بسـيار حساس زندگياش است. اجازه بدهيد در ابتدا نگاهي داشته باشيم به تكاليف رشدي يك نوجوان . اين تكاليف به چند طبقه اصلي تقسيم ميشوند: جسماني، هيجاني، اجتماعي، جنسي و هوشي. همه والدين از اين وحشـت دارنـد كـه نوجوانشـان رفتـار پرخطـر انجـام دهـد . مـثلاٌ نوشـيدن الكـل، سـيگار كشـيدن، فعاليت هاي جنسي. چند كار بخصوص هست كه شما مي توانيد انجام دهيد تا نياز نوجوانتان به بيرون ريزي و تخليـه هيجـاني را كاهش دهيد. هم پژوهشهاي علمي نشان دادهاند و هم عقل سليم به ما مي گويد كه كودكاني كه در خانواده هايي رشد مي كنند كه از نظر عاطفي سالم هستند, شانس بيشتري براي پيشرفت و موفقيت در دنياي بزرگسالي دارند. همچنين ايـن كودكـان بيشـتر احتمال دارد كه دوران نوجواني را با مشكلات كمتري طي كنند. نوجوانان معمولاٌ چرخش خلقي دارند يعنـي گـاهي سـر حال و گـاهي غمگـين هسـتند . غمگينـي وافسـردگي در آن هـا متعارف و معمول است. اما چه زماني خانوارده بايد نگران خلق نوجوانش شود؟ افسردگي با غـم فـرق دارد چـون بيشـتر بـه طول ميانجامد و شديدتر است. افسردگي باليني يك بيماري است كه مي تواند به مشـكلات جـدي بـاعوارض مـادام العمـر منجر گردد. برخي علايم خطرابتلا به افسردگي به اين قرارند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها