جوانان

کتاب رایگان 101راه که می توانند جوانان جهان را دگرگون کنند – سندی والنتاین pdf

101راه که می توانند جوانان جهان را دگرگون کنند - سندی والنتاین

دانلود رایگان کتاب 101 راه که می توانند جوانان جهان را دگرگون کنند سندی والنتاین

در حوزه ی فرھنگی انسان جھان سومی، به نظر میرسد بر روی نقش دولت به مثابه فعال ما یشاء ھمه ی امور بشر، تاکید بسیار زیادتر از حد واقعی آن شده است. این نگاھی است نژند و بیمارگونه که از روابط و واقعیاتی ناخوشآیند حکایت می کند. بدون ورود به آن واقعیات ناخوشآیند، می توان با تغییر نگاه، به سمت تغییر واقعیت ھا گام برداشت: متن حاضر، در پی کاھش درد و رنج انسانھای واقعی و معمولی کوچه و بازار با دستان آدم ھایی از جنس خودشان است. البته انسان ھایی مسئولیت پذیرتر و معنویت گراتر، که خود را تا حدّی وقف آفرینش دنیایی بھتر میکنند و طبعا ً منتظر دستان دیگران و از جمله دولت ھا نمی شوند، چرا که می دانند تکیه بر دوش ناتوان و ناکارآمد دولت ھا و دیگران، تعلیق به محال کردن آرزوھای بشری و رھایی نسبی از رنج و درد است.

101راه که می توانند جوانان جهان را دگرگون کنند - سندی والنتاین

شرکت “با ھم میتوانیم جھان را عوض کنیم”، کارزار “5 میلیون برای دگرگونی” را آفریده تا نیروی خیرخواھانه ای را بسیج کند که سراسر دنیا را زیر پا خواھد گذاشت و تغییر واقعی و پایدار در ھمه ی قاره ھا خواھد آفرید. 101 راهی که جوانان می توانند جهان را دگرگون سازند در این کتاب آورده شده است :

  • به یک بانک خوراک یا انبار خوراک در شھرتان کمک کنید.
  • به رایگان از بچه ھا نگھداری کنید
  • برنامه ای را شروع کنید تا در مدرسه، باشگاه یا منطقه تان به خانواده ھا کمک کنید
  • گروھی از دوستانت را جمع کن و به پروژه ی ساختمانیِ “مسکن برای انسانیت” کمک کن.
  • بچه ھای بستری را کمی دلخوش کن
  • وب سایتی از سوی نوجوانان برای خود نوجوانان راه بیانداز
  • معلم خصوصی پس از مدرسه برای شاگردی ابتدایی باش.
  • برنامه یاری رسانی دانش آموزی ای به نام “فقط برای تو” در مدرسه ات راه بیانداز.
  • و….
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها