قدرت کلام - جول اوستین

کتاب الکترونیک چگونه از قدرت کلام مان به نفع خود استفاده کنیم – جول استین

چگونه از قدرت کلام مان به نفع خود استفاده کنیم ، عنوان یکی از سخنرانی های جول اوستین می باشد. جول اسکات اوستین که در ۵ مارس ۱۹۶۳ به دنی...

ادامه مطلب

اصول و مبانی شخصیت کاریزماتیک - رضا فریدون نژاد

کتاب اصول و مبانی شخصیت کاریزماتیک از رضا فریدون نژاد pdf

افراد کاریزماتیک در کتاب اصول و مبانی شخصیت کاریزماتیک چگونه معرفی شده اند؟ چگونه فردی جذاب و پرنفوذ باشیم؟ کاریزما چیست؟ افراد کاری...

ادامه مطلب

کتاب صوتی ۱۳ روش برنامه ریزی افراد موفق

کتاب صوتی ۱۳روش برنامه ریزی افراد موفق – برایان تریسی

کتاب صوتی ۱۳ روش برنامه ریزی افراد موفق کتاب صوتی ۱۳ روش برنامه ریزی افراد موفق درمورد چیست؟ در مورد این است که چطور شد خودتان را دست‌...

ادامه مطلب

کتاب زندگی نزیسته ات را زندگی کن

کتاب الکترونیک زندگی نزیسته ات را زندگی کن – رابرت جانسون+pdf

کتاب زندگی نزیسته ات را زندگی کن زندگی نزیسته ات را زندگی کن : آزاد شدن از زندان‌های تکرار و روزمرگی بعد از سی سالگی» نوشته رابرت جانسو...

ادامه مطلب