قدرت کلام - جول اوستین

کتاب الکترونیک چگونه از قدرت کلام مان به نفع خود استفاده کنیم – جول استین

چگونه از قدرت کلام مان به نفع خود استفاده کنیم ، عنوان یکی از سخنرانی های جول اوستین می باشد. جول اسکات اوستین که در ۵ مارس ۱۹۶۳ به دنی...

ادامه مطلب