کتاب حکایت آن که دلسرد نشد - مارک فیشر
کتاب مدیریت احساسات
کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل از جورج کلاسون
کتاب از دولت عشق
کتاب صوتی قدرت برنامه ریزی برایان تریسی
کتاب صوتی اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس
هفت قانون معنوی موفقیت
کتاب صوتی قدرت انضباط شخصی
چگونه می توانید آنچه ندارید به دست آورید - جان گری
کتاب ای کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم
اسرار ماندگاری عشق - جان گری