در گفتگو اثر انگشت باشیم - فرزانه معصومیان

فایل صوتی در گفتگو اثر انگشت باشیم از فرزانه معصومیان

/
در گفتگو اثر انگشت باشیم از فرزانه معصومیان راز افرادی که در …
فنون مناظره - شروین وکیلی

کتاب فنون مناظره از شروین وکیلی pdf

/
فنون مناظره از شروین وکیلی بخشی از کتاب فنون مناظره از شر…
فنون مذاکره و توانمندسازی - محمدعلی سیفی کاشانی

کتاب فنون مذاکره و توانمندسازی از محمد علی سیفی کاشانی pdf

/
فنون مذاکره و توانمندسازی از محمد علی سیفی کاشانی بخشی از کت…
تخفیف گرفتن -حسین حسنی

کتاب الکترونیکی تکنیکهای تخفیف گرفتن از حسین حسنی pdf

/
  تکنیکهای تخفیف گرفتن از حسین حسنی بخشی از کتاب الکت…
اصول وفنون مذاکره - بهزاد حسین عباسی

پادکست اصول و فنون مذاکره – بهزاد حسین عباسی mp3

/
اصول و فنون مذاکره - بهزاد حسین عباسی در این فایل های صوتی در مورد اصول…

ویدئوی مذاکره مجازی – پویا ودایع

/
مذاکره مجازی - پویا ودایع مذاکره مجازی به معنای مذاکره در فضای مجازی …
رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران2

کتاب رایگان رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران2 pdf

/
رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران2 دکتر «مسعود حیدری…
رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران1

کتاب رایگان رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران1 pdf

/
رازهای مذاکره با پدر علم مذاکره ایران1 دکتر «مسعود حیدری» پدر علم مذاکره ایران…