ویدئوانگیزشی درمورد مثبت اندیشی

مثبت اندیشی – ویدئوانگیزشی درمورد مثبت اندیشی با زیرنویس فارسی

این ویدئو کسانی که در شرایط سخت زندگی قراردارند را مخاطب خود قرار داده است و به نقش باور و مثبت اندیشی در عبور از این لحظات اشاره دارد....