چگونه با مشتری های خود صحبت کنیم

کتاب الکترونیکی چگونه با مشتری های خود صحبت کنیم pdf

/
چگونه با مشتری های خود صحبت کنیم ؟ داشتن مهارت های ارتباطی، هنر و تبدیل …
اعتماد مشتری در کسب و کار اینترنتی - مهیار پارس آرا

کتاب الکترونیکی اعتماد مشتری در کسب و کار اینترنتی از مهیار پارس آرا pdf

/
اعتماد مشتری در کسب و کار اینترنتی از مهیار پارس آرا بخشی از …
مدیریت ارتباط با مشتری - علی آزادگان

مدیریت ارتباط با مشتری – علی آزادگان pdf

/
مدیریت ارتباط با مشتری - علی آزادگان استفاده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی…
کاری کنید مشتریانتان درست جلوی پایتان سبز شوند

کاری کنید مشتریانتان درست جلوی پایتان سبز شوند pdf

/
کاری کنید مشتریانتان درست جلوی پایتان سبز شوند مشتری ها دو نوع هستند…
اکسیر مشتری مداری

کتاب رایگان اکسیر مشتری مداری pdf

/
اکسیر مشتری مداری تحقیقات نشان می دهد یک مشتری ناراضی، نارضای…
قهر مشتری را بشکنید - حمید حاجتی

کتاب رایگان قهر مشتری را بشکنید – حمید حاجتی pdf

/
قهر مشتری را بشکنید - حمید حاجتی اگر بخواهیم چارت بندی بکنیم مشت…
مدار مشتری - شهرام عادلی

مدار مشتری – شهرام عادلی pdf

/
مدار مشتری - شهرام عادلی چرا مدارِ مشتری؟ ایده ابتدایی این ن…
پیمایش رضایت مشتری

پیمایش رضایت مشتری – ترجمه دکتر نادر ستاری بحری pdf

/
پیمایش رضایت مشتری - دکتر نادر ستاری بحری یکی از مهم ترین ارکا…
مشتریدر جایگاه شریک

مشتری درجایگاه شریک – چیپ آر. بل pdf

/
مشتری درجایگاه شریک - چیپ آر. بل ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ "ﺷﺮﻳﻚ" ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﻧـﻮ …
مشتری مداری - مصطفی گمارلو

مشتری مداری – مصطفی گمارلو pdf

/
مشتری مداری - مصطفی گمارلو مشتری مداری یا تمرکز بر مشتری روشی است که …
چگونه در قلب مشتری نفوذ کنیم –سید جواد مرتضایی

کتاب رایگان چگونه در قلب مشتری نفوذ کنیم –سید جواد مرتضایی pdf

/
دانلود رایگان کتاب چگونه در قلب مشتری نفوذ کنیم سید جواد مرتضایی یک…
به ارتباط با مشتری – تورج مهدی زاده

خلاصه مباحث مربوط به ارتباط با مشتری – تورج مهدی زادهpdf

/
دانلود رایگان کتاب ارتباط با مشتری تورج مهدی زاده انسان از زما…