کتابهای صوتی برتر:

کتاب آینده خود را بسازید - آنتونی رابینز
قطارسرعت به سوی ثروت - دارن هاردی
کتاب آیین زندگی
کتاب صوتی فوق ستاره فروش شوید
فکرتان را تغییر دهید
کتاب رایگان جادوی کار پاره وقت – جیم ران
4 میثاق - دون میگوئل روئیز
Mesle-yek-mard-fekr-kon