کتابهای صوتی برتر:

کتاب صوتی معجزه شکرگزاری
کتاب قدرت جذبه - برایان تریسی
کتاب قله ها و دره ها - اسپنسر جانسون
کتاب صوتی چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی
قوانین شکست ناپذیر پول