معنویت

هیو – سر دادن آواز عشق برای خدا- هارولد کلمپ pdf

هیو - آواز عشق برای خدا

هیو – سر دادن آواز عشق برای خدا- هارولد کلمپ

هیو - آواز عشق برای خدا

ﻫﻴﻮ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍ، ﺻﺪﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﻨﺪﻳﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻴﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻤﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﻭﻗﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﻇﺮﺍﻓﺖ، ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻴﻮ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﻴﻮ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﻮﺍﺭ ﻫﻴﻮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻫﻴﻮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺍﻥ ﮔﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺍﻛﻨﻜﺎﺭ ﻛﻪ ﻳﻚ طریقت جهانی است می باشد و راه هایی را آموزش می دهد که هر کس می تواند برای قوت بخشیدن به تجربیات خود به کار گیرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهناز
5 سال قبل

درود بر شما
عالی
با آرزوی حالی خوش و معنوی برای شما دوستان مایل هستم از اخبار مطلع شوم. سپاسگزارم