مجموعه کارآفرینی ویدئویی و کتاب الکترونیک دوره‌گرد میلیاردر

مجموعه کارآفرینی ویدئویی و کتاب الکترونیک میلیاردرهای خودساخته – با زیرنویس فارسی

در این بخش از ویدئوهای انگیزشی با مجموعه ویدئویی دوره‌گرد میلیاردر همراه شما خواهیم‌بود. این مجموعه شامل دو فایل ویدئویی و یک کتاب رایگ...
رهبری تحول

رهبری تحول – جان پی. کاتر pdf

رهبری تحول - جان پی. کاتر ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ؟ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻭ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴ...