کتاب کمی بیشتر از خودت باش کارآفرین خوبی باش - مهرنوش خرم و محمدمهدی دهقان

کتاب کمی بیشتر از خودت باش کارآفرین خوبی باش از مهرنوش خرم و محمدمهدی دهقانpdf

کمی بیشتر از خودت باش کارآفرین خوبی باش از مهرنوش خرم و محمدمهدی دهقان این کتاب، جلد اول از سری کتاب‌های "کمی بیش‌تر از خودت باش، موفق ...

ادامه مطلب

رهبری تحول

رهبری تحول – جان پی. کاتر pdf

رهبری تحول - جان پی. کاتر ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ؟ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻭ ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴ...

ادامه مطلب